Nomad

Nominated Advisor (NOMAD): Banca Finnat SpA

Specialist: Banca Finnat SpA